HomeNeos › Preventieve woonbegeleiding
Zoom:

Preventieve woonbegeleiding

Doel:

Met preventieve woonbegeleiding helpen we huisuitzetting te voorkomen. We gaan meteen met je aan de slag!


Werkwijze:

Het kan gebeuren dat je als huurder in de problemen komt. Je raakt bijvoorbeeld overspoeld door administratieve en financiële verplichtingen. Je vindt het moeilijk om naar je woningcorporatie of andere instanties toe te gaan of anderen om hulp te vragen. Je laat de boel maar, raakt achter met het betalen van de huur en hebt weinig puf om je woning bij te houden. Het contact in de buurt houdt ook niet over. Geen fijne situatie. Als je te ver achter raakt met je huur, bestaat de kans dat je uit huis wordt gezet, dakloos raakt en naar de maatschappelijke opvang moet. Daar is niemand bij gebaat.

Met preventieve woonbegeleiding helpen we huisuitzetting te voorkomen. We gaan meteen met je aan de slag! Eerst helpen we je met de post en het regelen van betalingen en zorgen we ervoor dat je weer gewoon je huur betaalt. Daarna kijken we hoe het komt dat het zover heeft kunnen komen. We zoeken met jou oplossingen waardoor dat niet meer gebeurt. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden om tijdig aan de bel te trekken als je merkt dat je er niet meer uitkomt. Zo kun je erger voorkomen.Contactpersoon:
Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:42:52

Aangeboden door:

Logo

Neos


Bezoekadres: Keizer Karel V Singel 45 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Contactpunt
E-mail: toegang@neos.nl
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)