Logo hulp-wijzer.nl
HomeNeos › Centrum voor dagbesteding
Zoom:

Centrum voor dagbesteding

Doel

Ons Centrum voor Dagbesteding in de Hessen Kasselstraat is toegankelijk voor iedereen die in Gestel verblijft en woont.

Toelichting

In dit levendige, bruisende centrum kun je meedoen aan verschillende activiteiten die we mede met andere partijen in de wijk organiseren. Het aanbod varieert in tijd, want het wordt doorlopend afgestemd op de interesses van de deelnemers. Dagbesteding is dingen doen waar je plezier aan beleeft en voldoening uit haalt. Je ontmoet anderen, doet mee, krijgt ritme in je dag, je ontdekt wat je leuk vindt en kunt, je doet nieuwe ervaringen op, leert van alles, ontdekt nieuwe mogelijkheden.

VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN
Activiteiten met een creatieve inslag Living Museum (ongedwongen bezig zijn met kunst), creatieve workshops, muziek, samen koken.
Activiteiten ‘handen uit de mouwen’
Productiewerk, klus- en verhuisdienst, kledingbank, meubelbank, fietsenwerkplaat, tuinonderhoud. Initiatieven gericht op ‘leren van elkaar’
Herstelgroepen, lotgenotencontact en zelfhulpmethoden zoals ‘Herstellen doe je Zelf’, ‘
Grip op je Knip’ en ‘
Werken met eigen Ervaring’.

Meer informatie

 

Contactpersoon

Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Arbeidstrainingscentra / Het Bedrijf
Bezoekadres: Hessen Kasselstraat 1
Postadres: Hessen Kasselstraat 1, 5615 SM Eindhoven
Telnr.: 040-2523277
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 12-5-2011 14:53:50
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:27:17

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.