HomeNeos › Verpleegzorg
Zoom:

Verpleegzorg

Doel

Verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm

Toelichting

Onze voorziening voor verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm.

Als je (dreigend) dak- of thuisloos bent en er sprake is van een medische indicatie, is het belangrijk dat je aangepaste medische en psychische zorg krijgt. Denk dan aan hulp bij persoonlijke verzorging, somatische zorg, een zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en het inzetten van specialisten.

Verblijf in de Verpleegzorg
Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie als op langdurig verblijf.

 

Meer informatieContactpersoon

Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verpleegzorg
Bezoekadres: Kwartelstraat 5
Postadres: Kwartelstraat 5, 5613 ET Eindhoven
Telnr.: 040-29 29 222
Faxnr.: 040-24 444 64
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep

- vanaf 25 jaar
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:49:52
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:54:59

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.