HomeNeos › Verpleegzorg
Zoom:

Verpleegzorg

Doel:

Verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm


Werkwijze:

Onze voorziening voor verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm. Als je (dreigend) dak- of thuisloos bent en er sprake is van een medische indicatie, is het belangrijk dat je aangepaste medische en psychische zorg krijgt. Denk dan aan hulp bij persoonlijke verzorging, somatische zorg, een zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en het inzetten van specialisten.

Verblijf in de Verpleegzorg

Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie als op langdurig verblijf. De meeste cliënten die verblijven in de Verpleegzorg worden opgenomen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg of via een gemeentelijke beschikking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in.

Onze teamsamenstelling voldoet aan het kwaliteitskader van de overheid. Meer daarover lees je hier.Contactpersoon:
Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verpleegzorg
Bezoekadres: Kwartelstraat 5
Postadres: Kwartelstraat 5, 5613 ET Eindhoven
Telnr.: 040-29 29 222
Faxnr.: 040-24 444 64
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- vanaf 25 jaar
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:49:52
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:54:59

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen: Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Contactpunt
E-mail: toegang@neos.nl
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)