Logo hulp-wijzer.nl
HomeNeos › Crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld
Zoom:

Crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld

Doel

De crisisopvang Blijf van m’n Lijf is bedoeld voor vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk en relationeel geweld.

Toelichting

We bieden bescherming als je gevlucht bent voor je partner, familie, mensenhandel of vanwege gedwongen prostitutie of eergerelateerde problemen. We werken nauw samen met het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en maken tevens onderdeel uit van het Landelijk Netwerk voor Vrouwenopvang.

Het verblijf in de opvang is anoniem en veilig. Wanneer je contact met ons opneemt stellen we eerst een risicoscreening op zodat we de best passende hulp kunnen bieden. Op basis van deze eerste screening en je persoonlijke situatie helpen we je verder. De vrouwen en kinderen verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. 

Meer informatie
Contactpersoon

Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Blijf van m'n lijf
Postadres: Postbus 556, 5600 AN Eindhoven
Telnr.: 040-29 50 456
E-mail: toegang@neos.nl

Doelgroep

  • Slachtoffers huiselijk geweld (vrouwen en kinderen)
  • van 16 tot en met 80 jaar


Laatste wijziging: 27-03-2024 09:06:57

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.