HomeNeos › Beschermd wonen
Zoom:

Beschermd wonen

Doel:

Structuur en rust binnen een beschermde woonomgeving


Werkwijze:

Binnen een beschermde woonomgeving bieden we structuur en rust. We helpen je bij psychische- en/of verslavingsproblemen en werken hierbij samen met specialisten van de GGZ en de verslavingszorg aan een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Dat houdt in dat je geholpen wordt door een persoonlijke begeleider en wooncoaches. Je volgt het programma op jouw tempo en wij passen onze hulp aan op jouw wensen en behoeften. Iedereen is namelijk anders en verdient passende hulp.Contactpersoon:
Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Labrehuis / woonvoorziening
Bezoekadres: Boutenslaan 54
Postadres: Boutenslaan 54, 5615 KT Eindhoven
Telnr.: 040-2501500
Faxnr.: 040-2552002
E-mail: info@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:48:30
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:49:58

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen: Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Contactpunt
E-mail: toegang@neos.nl
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)