Logo hulp-wijzer.nl
HomeNeos › Beschermd wonen
Zoom:

Beschermd wonen

Doel

Het doel is om te zorgen dat de deelnemer zich positief kan ontwikkelen en de zelfredzaamheid wordt vergroot.

Toelichting

Beschermd wonen biedt ondersteuning aan mensen die worstelen met veel en complexe problemen, waardoor zij (tijdelijk) niet in staat zijn om de volledige regie over hun leven te hebben. Beschermd wonen biedt hen 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding en biedt de mate van bescherming die passend is binnen de fase van het herstelproces van de deelnemer. Dat kan variëren van een beschermde, gecontroleerde woonomgeving tot aan bescherming in de thuissituatie. 

Meer informatie
Contactpersoon

Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 27-03-2024 09:11:10

Neos

Bezoekadres:
Keizer Karel V Singel 45
Eindhoven

Postadres:
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2501580

E-mailadres: info@neos.nl

Website: www.neos.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.

Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.