HomeNeos › Hulp bij financiën
Zoom:

Hulp bij financiën

Doel:

Concrete hulp bij je financiën

Meer informatie:


Werkwijze:

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een grote berg administratie, rekeningen, schulden of niet genoeg geld om onderdak te betalen. Bij ons kun je terecht voor concrete hulp bij je financiën. We starten een traject waarin we samen je financiële huishouding op orde brengen zodat je weer grip krijgt op je financiën. Je hebt de regie over je eigen inkomsten en uitgaven en wij ondersteunen je daarbij. Soms betekent dit dat we in goed overleg ingewikkelde zaken (tijdelijk) van je overnemen maar je gaat vooral zelf aan de slag.

DUURZAME FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Vaak ontstaan er problemen als het niet meer lukt om aan je financiële verplichtingen te voldoen. We ondersteunen je bij het op orde brengen en houden van je inkomsten en uitgaven. Als je schulden hebt dan brengen we deze samen met jou in kaart en stellen we een plan op om hieruit te komen.

BUDGETBEHEER

Met Budgetbeheer breng je orde en rust in jouw financiële situatie. We helpen je dat je ervoor zorgt dat betalingen op tijd gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Budgetbeheer houdt in dat je inkomsten tijdelijk worden beheerd en dat betalingen in overleg met jouw persoonlijke begeleider plaatsvinden. Je krijgt in deze situatie een zogenaamde budgetbeheerrekening zodat je met hulp van de budgetbeheerder de juiste uitgaven doet en geen schulden creëert.

BUDGETCOACHING

Budgetcoaches helpen je bij het zelfstandig beheren van je geld. Zodat je uiteindelijk zelf je financiële huishouding voert. We brengen orde op zaken en we geven je handvatten om het ook zo te houden. Tijdens het traject zie je waar je geld naar toe gaat en leer je hoe je een kasboek kunt bijhouden.Contactpersoon:
Naam: Contactpunt
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)
E-mail: toegang@neos.nl


Doelgroep


- Voor vrouwen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 25-11-2009 11:31:59
Laatste wijziging: 15-2-2021 14:49:13

Aangeboden door:

Logo

Neos


Bezoekadres: Keizer Karel V Singel 45 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Contactpunt
E-mail: toegang@neos.nl
Telefoonnummer: 0800-0117 (gratis)