HomeVeilig Thuis Hollands Midden › Zorg- en Veiligheidshuis HM
Zoom:

Zorg- en Veiligheidshuis HM

Doel:

Burgers kunnen een melding doen bij het Zorg- en Veiligheidshuis als zij zich zorgen maken over zichzelf, het eigen gezin of een ander (gezin).

Meer informatie:


Werkwijze:

Dit kan gaan om het ontbreken van passende zorg, onveilig gedrag of geweld. Afhankelijk van de aard van de melding, wordt er al dan niet inzet gepleegd door een team van het Zorg- en Veiligheidshuis. Inzet kan varieren van het doen van onderzoek, toeleiden naar passende zorg, het organiseren van een multidisciplinair overleg of het actief bieden van begeleiding.

Als de inzet vanuit één van de teams binnen het Zorg- en Veiligheidshuis niet nodig is, wordt de casus doorgeleid naar een specifieke partner, een lokaal team, of er wordt advies gegeven aan de melder.Doelgroep


- voor alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 16-12-2021 21:06:44
Laatste wijziging: 28-3-2023 21:15:03

Veilig Thuis Hollands Midden

Bezoekadres:
Schipholweg 84
Leiden

Postadres:
Postbus 121
2300 AC Leiden

Telefoonnummer: 0800-2000

E-mailadres: info@veiligthuishm.nl

Website: www.veiligthuishollandsmidden.nl/


Doelstelling of kernactiviteit: Veilig Thuis geeft advies en organiseert hulp. We doorbreken onveilige situaties en trekken samen met je op om het thuis weer op orde te krijgen. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Veilig Thuis geeft advies en organiseert hulp. We doorbreken onveilige situaties en trekken samen met je op om het thuis weer op orde te krijgen. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat.


Soorten diensten of activiteiten:
Zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? Je kunt bij ons terecht.