Logo hulp-wijzer.nl
HomeRoads Technology › Opvang alcohol verslaafden
Zoom:

Opvang alcohol verslaafden

Doel

De Kleine Haag biedt opvang aan dak- en/of thuislozen met een alcoholverslaving, die staan ingeschreven in de gemeente Amersfoort.

Toelichting

Uniek aan de Kleine Haag is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen het behandelonderdeel dat uitgevoerd wordt door Jellinek, en de maatschappelijke opvang dat Roads op zich neemt. Door deze specialiteiten te scheiden werken wij samen aan het optimale herstel.

Naast opvang kan er gebruik gemaakt worden van een aantal faciliteiten op het gebied van persoonlijke hygiëne, de medische situatie en ondersteuning bij praktische problematiek. Het doel van de Kleine Haag is de gezondheid en leefomstandigheden van onze cliënten zoveel mogelijk te verbeteren. Vanuit de Harm Reduction methodiek werken wij aan het herstel. Hierdoor kunnen mensen die gebruik maken van de Kleine Haag op een veilige manier wonen en leven.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Aanmelden intake
Telefoonnummer: 020-5908590
E-mail: info@roads.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Roads (Amersfoort) Kleine Haag
Bezoekadres: Kleine haag 1-3
Telnr.: 088 161 76 60

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 23-3-2023 10:02:44

Roads Technology

Bezoekadres:
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp

Postadres:
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp

Telefoonnummer: 020 590 85 90

Telefoonnummer: 023 562 4456

E-mailadres: info@roads.nl

E-mailadres: roads-technology@roads.nl

Website: www.roads.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Bij Roads Technology draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk of opleiding.

Belangrijkste doelgroepen:
Leergierige mannen en vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken onder begeleiding van IT-professionals aan het gewenste eindproduct.