Logo hulp-wijzer.nl
HomeOntmoeting › Housing First
Zoom:

Housing First

Doel

Housing First richt zich op het direct huisvesten van dakloze mensen met multi-problematiek, waaronder psychiatrische problematiek en verslaving.

Toelichting

Housing First is anders dan de traditionele manier van hulpverlenen. Vanuit het basisprincipe dat iedereen recht heeft op huisvesting, krijgen dakloze mensen een eigen woning. Er zijn drie voorwaarden waar iemand mee instemt: de huur op tijd betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding accepteren. Met intensieve, integrale begeleiding wordt na stabilisatie gewerkt aan doelen op het tempo van de cliënt. Er wordt ondersteuning geboden bij het verdere herstel van het leven van de cliënt. Begeleiders ondersteunen bij dit proces door warmte, compassie en onderling respect. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties, zoals gemeente, woningcorporaties en andere hulpverleningsinstanties.

Meer informatieLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Thuishaven Rotterdam
Bezoekadres: Mathenesserlaan 433
Postadres: Mathenesserlaan 433, 3023 GH Rotterdam
Telnr.: 010 425 15 87
E-mail: Thuishavencentrum@ontmoeting.org

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 09-11-2023 09:06:47

Ontmoeting

Bezoekadres:
Onderdoor 56
Houten

Postadres:
Postbus 263
3990 GB Houten

Telefoonnummer: 030 635 40 90

E-mailadres: info@ontmoeting.nl

Website: www.ontmoeting.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.