HomeNovadic-Kentron › Begeleiding bij chronische verslaving
Zoom:

Begeleiding bij chronische verslaving

Doel:

Naarmate iemand meer en langer gebruikt, worden ook de problemen groter. In het uiterste geval wordt iemand chronisch verslaafd. Een chronisch verslaafde heeft meestal ook grote problemen op allerlei andere gebieden: slechte gezondheid, hoge schulden, geen werk, geen vrienden, geen contact meer met familie, eenzaamheid, verwaarlozing, (dreigende) dakloosheid, verstoord dag- en nachtritme, enzovoorts.

Meer informatie:


Werkwijze:

Levenskwaliteit en maatschappelijke re-integratie

Hoewel volledig stoppen met middelengebruik vaak geen haalbaar doel meer is, kunnen we wel de levenskwaliteit aanzienlijk verhogen. Ook cliënten die hun verslaving wél onder controle hebben gekregen, hebben vaak begeleiding op verschillende levensgebieden nodig om te kunnen re-integreren.

Hulp bij arbeid, wonen en financiën

Vaak leiden verslavingsproblemen tot problemen op het gebied van werken, wonen en financiën. We helpen u om weer zelfstandig(er) te kunnen functioneren.

Woonvoorzieningen

Met alle grote gemeentes wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de gezondheid en het welzijn van de bewoners sterk toenemen, en dat de overlast die zij veroorzaken sterk vermindert.

Dag- en nachtopvang

In laagdrempelige voorzieningen, zoals de dag- en nachtopvang, bieden we onder meer maaltijden, een veilige en warme slaapplaats, gebruiksruimtes en medische begeleiding.

Medische heroïnebehandeling

Een bijzondere vorm van hulp is medische heroïnebehandeling. Chronisch verslaafde cliënten krijgen onder medisch toezicht een vaste hoeveelheid medische heroïne voorgeschreven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt de gezondheid beter.Doelgroep


- vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 9-1-2015 19:34:33
Laatste wijziging: 18-11-2021 13:18:35

Novadic-Kentron

Bezoekadres:
Hogedwarsstraat 3
Vught

Postadres:
Postbus 243
5260 AE Vught

Telefoonnummer: 073-689 90 90 voor aanmelding

Telefoonnummer: 073-640 96 96

E-mailadres: hulp@novadic-kentron.nl

Website: www.novadic-kentron.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Novadic-Kentron is de gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant.

Belangrijkste doelgroepen: Novadic-Kentron behandelt en begeleidt mensen die verslaafd zijn aan of problemen hebben met alcohol; drugs; gokken of medicijnen. Maar ook hun partners; gezinsleden en vrienden kunnen er terecht voor informatie en hulp.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Novadic-Kentron is de gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant.


Belangrijkste doelgroepen:
Novadic-Kentron behandelt en begeleidt mensen die verslaafd zijn aan of problemen hebben met alcohol; drugs; gokken of medicijnen. Maar ook hun partners; gezinsleden en vrienden kunnen er terecht voor informatie en hulp.


Soorten diensten of activiteiten:
Novadic-Kentron onderneemt ook veel activiteiten op het gebied van preventie; voorlichting en beleidsadvisering. Iedereen die vragen heeft; een advies of meer informatie wil; kan er terecht. De instelling werkt actief samen met gemeenten en collega-instanties die; direct of indirect; met zorg en opvang van verslaafden te maken hebben.De instelling voert een actief beleid om beschikbaarheid en kwaliteit van de zorgvoorzieningen voor cliënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Hiertoe wordt onder andere samengewerkt met een aantal universiteiten.