Logo hulp-wijzer.nl
HomeNAS Rotterdam › Ambulante woonbegeleiding
Zoom:

Ambulante woonbegeleiding

Doel

Het doel is om tijdelijk onderdak te bieden, ondersteuning en praktische hulp.

Toelichting

Vanuit de opvang vindt toeleiding plaats naar een woonvoorziening of men gaat zelfstandig wonen met passende WMO-ondersteuning. De NAS biedt ambulante woonbegeleiding vanuit een extramuraal arrangement dat door de gemeente is vastgesteld. De maatschappelijk werkers van Toeleiding verzorgen vervolgens de intake. Zij dragen de cliënt over aan de ambulant woonbegeleiders.

Samen met de cliënt stelt de begeleider een plan op waarbij gebruik gemaakt wordt van de basismethodiek Krachtwerk. De krachten en kwaliteiten van de cliënten worden benut evenals het sociale netwerk en verder uitgebouwd. Uitgangspunt van deze methodiek is dat mensen met tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en zo de draad van hun leven weer oppakken, samen met een positief netwerk.

Outreachend maatschappelijk werk

Een intensieve vorm van ambulante begeleiding is outreachend maatschappelijk werk, dat op detacheerbasis vanuit de NAS voor verschillende gemeenten wordt aangeboden. Deze maatschappelijk werkenden worden op initiatief van gemeenten ingezet voor een zeer complexe kwetsbare doelgroep. Via signalen van woningcorporaties over verwaarlozing en overlast komt het vaak tot een aanvraag vanuit de gemeente o deze specialistische ondersteuning te bieden. Vaak gaat het om mensen die zorg en aandacht nodig hebben maar zorg mijdend en/of zorgwekkend gedrag vertonen en de weg naar adequate ondersteuning niet vanzelf vinden. kunnen vinden. Outreachend maatschappelijk werkers werkten nauw samen binnen de gemeentelijke teams bemoeizorg.

Housing first

Binnen de groep kwetsbare burgers van Rotterdam zijn er mensen met ernstige psychische problemen in combinatie

met verslavingsproblematiek. In hun lange weg binnen de zorg is al veel soorten ondersteuning en hulp geboden en zijn diverse hulptrajecten gestart echter zonder goed resultaat.

Housing First kan dan een uitkomst bieden. Housing First richt zich op het direct huisvesten en biedt intensieve, integrale ondersteuning van het verdere herstel van deze mensen. Er is sprake van een intensief WMO arrangement van 24 maanden. De NAS levert deze vorm van ambulante woonbegeleiding.

De regels die hier van toepassing zijn is het betalen van de huur, je

begeleidbaar opstellen en een goede buur zijn. Dus geen overlast veroorzaken.

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden


Gegevens ingevoerd: 9-3-2023 14:31:52

NAS Rotterdam

Bezoekadres:
Vijverhofstraat 35-37
Rotterdam

Postadres:
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 4133929

E-mailadres: info@nasrotterdam.nl

Website: www.nasrotterdam.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De NAS is een typisch Rotterdamse maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen.

Belangrijkste doelgroepen:
Wij helpen mensen die tussen wal en schip vallen weer op de kade te komen.