HomeLIMOR › Housing First
Zoom:

Housing First

Doel:

Housing First is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving.

In de volksmond staat deze groep ook bekend als 'zorgwekkende zorgmijders', individuen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.


Meer informatie:


Werkwijze:

De cliënt krijgt eerst een eigen woning zonder dat vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet zijn voldaan. De enige afspraak: de cliënt is bereid begeleiding te accepteren. Langzamerhand wordt een relatie opgebouwd vanuit een vraaggestuurde begeleidingsomgeving. Daarbij wordt het tempo en de aard van de ondersteuning volledig bepaald door de cliënt. Ondersteuning die onvoorwaardelijk wordt geboden. Juist deze onvoorwaardelijkheid blijkt de drijvende kracht achter Housing First. Vaak staan cliënten na een traject weer open voor andere vormen van hulp die anders hardnekkig worden geweigerd.Contactpersoon:
Naam: Info
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau Zuid-Holland
Bezoekadres: Papyruspad 1
Postadres: Papyruspad 1, 2283HG Rijswijk
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaartRegiobureau Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 1e /1g
Postadres: Postbus 8008, 8903KA Leeuwarden
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 20-1-2017 15:41:40

Aangeboden door:

Logo

LIMOR


Bezoekadres: Papyruspad 1 Rijswijk
Postadres: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl
Website: www.limor.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.


Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
- Beschermd wonen
- Doorstroomvoorziening
- Housing First
- Thuisbegeleiding


Contactpersoon:
Info
E-mail: info@limor.nl
Telefoonnummer: 085 4856000