Logo hulp-wijzer.nl
HomeLIMOR › Forensische zorg
Zoom:

Forensische zorg

Doel

Forensische zorg van LIMOR richt zich op begeleiding van mensen met een verplicht reclasseringscontact, waaronder ex-gedetineerden.

Toelichting

De kans op terugval is erg groot, als er na detentie geen concreet plan is waarin inkomen, huisvesting en dagbesteding vroegtijdig en goed is geregeld. Een preventieve aanpak is dus van groot belang!

LIMOR start de begeleiding daarom het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Al in de Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen we starten met de begeleiding en iemand voorbereiden op terugkeer naar de samenleving. Samen met de Reclassering zetten we ons ervoor in de kans op terugval zoveel mogelijk te minimaliseren. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cli├źnt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Info
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 1e /1g
Postadres: Postbus 8008, 8903KA Leeuwarden
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart
Regiobureau Zuid-Holland
Bezoekadres: Papyruspad 1
Postadres: Papyruspad 1, 2283HG Rijswijk
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 20-1-2017 15:39:28
Laatste wijziging: 17-10-2022 14:07:59

LIMOR

Bezoekadres:
Papyruspad 1
Rijswijk

Postadres:
Postbus 8008
8903 KA Leeuwarden

Telefoonnummer: 085 4856000

E-mailadres: info@limor.nl

Website: www.limor.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.

Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.