HomeLeger des Heils › Verpleging en verzorging
Zoom:

Verpleging en verzorging

Doel:

Het Leger des Heils heeft verschillende specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast verplegen wij mensen thuis in de wijk.

Meer informatie:
 

Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 11-8-2017 15:22:53
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:53:11

Aangeboden door:

Logo

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding