HomeLeger des Heils › Verpleging en verzorging
Zoom:

Verpleging en verzorging

Doel:

Het Leger des Heils heeft verschillende specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast verplegen wij mensen thuis in de wijk.

Meer informatie:
 

Doelgroep


- vanaf 15 jaar
Gegevens ingevoerd: 11-8-2017 15:22:53
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:53:11

Leger des Heils

Bezoekadres:
Spoordreef 10
Almere

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

>Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding