HomeLeger des Heils › Reclassering
Zoom:

Reclassering

Doel:

Begeleiding van mensen die met justitie in aanraking zijn geweest

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De reclassering van Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) begeleidt personen die, vanwege het plegen van een strafbaar feit, met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Deze betrokkenheid kan lopen vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf.

Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. De begeleiding kan starten vanaf de aanhouding of bij terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. Wij bieden advies en toezicht en zorgen voor de uitvoer van werkstraffen en justitiële interventies. Door middel van dwangmaatregelen willen we werken aan het bieden van nieuw perspectief, vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan.

Onze aanpak

Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. De begeleiding kan starten vanaf de aanhouding of bij terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. Wij bieden advies, reclasseringstoezicht, werkstraffen en justitiële interventies.

Advies

Voorafgaand aan een uitspraak kan de rechter advies inwinnen bij een reclasseringsorganisatie. De reclasseringsorganisatie wijst een reclasseringswerker aan die zich in de zaak verdiept. Aan de hand van het dossier en gesprekken met de verdachte en zijn of haar omgeving komt de reclasseringswerker tot een adviesrapport.

Toezicht

Wanneer een reclassant onder toezicht komt te staan, moet hij of zij zich houden aan bepaalde voorwaarden. Doel van het reclasseringstoezicht is om te voorkomen dat de reclassant opnieuw een strafbaar feit pleegt. Vaak wordt reclasseringstoezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. Zolang de reclassant zich houdt aan de bijzondere voorwaarden, voorkomt hij of zij een gevangenisstraf.

Werkstraf

De rechter kan iemand een werkstraf opleggen. Dit is in plaats van een gevangenisstraf. Het voordeel van een werkstraf is niet alleen dat een gevangenisstraf wordt voorkomen, maar vooral dat er begeleiding is tijdens de werkstraf. Met deze hulp kunnen reclassanten hun leven weer opbouwen.

Justitiële interventies

Justitiële interventies bereiden (ex)gedetineerden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Doel is om veroordeelden inzicht te geven en te ondersteunen in het opdoen van nieuwe vaardigheden. Ze leren beter functioneren op sociaal gebied, waardoor het aanpassen van gedrag makkelijker wordt. Zo proberen we recidive te voorkomen. Wij bieden drie verschillende justitiële interventies aan:

* CoVa staat voor de training Cognitieve Vaardigheden en richt zich op gedrag. Hoe los je problemen op? Hoe kun je je impulsen beheersen? De training leert deelnemers moreel en kritisch redeneren en stimuleert inlevingsvermogen.

* CoVa+ is een variant van CoVa en richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

* I-respect is een individuele training die zich richt op woede- en agressiebeheersing, om delicten in de toekomst te voorkomen. Deelnemers krijgen meer inzicht in zichzelf en in eigen gedrag. Ze leren onderscheid te maken tussen helpende en niet-helpende gedachten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:52:43

Aangeboden door:

Logo

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding