HomeLeger des Heils › Nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen
Zoom:

Nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen

Doel:

Van de Straat is onze nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. Zij kunnen hier 's avonds en 's nachts terecht voor een praatje, een kop koffie, een warme maaltijd en een plek om te slapen. Daarnaast is er een computer met internet. Ook is het mogelijk om een arts, iemand van de sociale dienst of verslavingszorg te zien.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

We leggen contact met de bezoekers en gaan met hen in gesprek over wat er speelt in hun leven en over of we hen ergens bij kunnen helpen. Samen zoeken we naar zinvolle dagbesteding en helpen we hen om weer deel te nemen aan het gewone leven. Doel is dat zij op zo kort mogelijke termijn doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en werk of dagbesteding.

Winteropvang

Bij strenge vorstperiodes wordt winteropvang geboden. Tijdens de winteropvang zijn meer vaste bedden beschikbaar voor mensen die op straat leven.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Van de Straat Dordrecht
Bezoekadres: Kromhout 110
Telnr.: 078 632 07 00
Webs.: https://www.legerdesheils.nl/zorg/nachtopvang/dordrecht/van-de-straat-dordrecht-nachtopvang/

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:52:29

Aangeboden door:

Logo

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding