Logo hulp-wijzer.nl
HomeLeger des Heils › Jeugdreclassering
Zoom:

Jeugdreclassering

Doel

Begeleiding van jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest

Toelichting

Wij helpen en ondersteunen jongeren bij het nakomen van de voorwaarden die justitie of de rechter heeft gesteld. Wij begeleiden bij reguliere jeugdreclasseringsmaatregelen en doen Individuele Traject Begeleiding (ITB).

Reguliere jeugdreclasseringsmaatregel

Een jongere met een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt een jeugdreclasseringswerker toegewezen. Samen stellen zij een plan van aanpak op en worden stappen gezet. Wat moet er gebeuren om de negatieve spiraal te doorbreken en recidive te voorkomen? De jeugdreclasseringswerker ondersteunt en begeleidt de jongere tijdens de maatregel.

Individuele Traject Begeleiding (ITB)

Individuele Traject Begeleiding bestaat uit ITB CRIEM en ITB-Harde Kern jeugdbeschermingsmaatregelen.

* ITB CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. Zij krijgen deze maatregel alleen wanneer ze voor lichte vergrijpen met justitie in aanraking zijn gekomen. In de begeleiding is oog voor het leven tussen twee culturen en de uitdagingen van integreren, omdat dit vaak zorgt voor extra risico's voor de jongere. De maatregel duurt meestal drie maanden, maar kan worden verlengd.

* ITB-Harde Kern is bedoeld voor jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. De maatregel is bedoeld als vervanger van jeugddetentie. Als de jongere zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, stopt het traject en volgt alsnog jeugddetentie. De maatregel duurt meestal zes maanden, maar kan worden verlengd.

Meer informatie
Doelgroep

  • van 12 tot en met 19 jaar


Laatste wijziging: 20-1-2022 13:51:55

Leger des Heils

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.