HomeLeger des Heils › Dagbesteding en arbeidsre-integratie
Zoom:

Dagbesteding en arbeidsre-integratie

Doel:

Werkvaardigheden opdoen binnen een prettige en veilige omgeving

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Bij onze dagbestedings- en arbeidsre-integratieprojecten (onder de naam 50|50) leren deelnemers werkvaardigheden binnen een prettige en veilige omgeving. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een passende plek in de maatschappij. Per jaar doen ongeveer 1500 deelnemers mee aan onze projecten.

Dagbesteding is ontzettend belangrijk. Het geeft betekenis, structuur en perspectief op een zelfstandig bestaan. Wij hebben onder andere leer-/werkbedrijven in de techniek, schoonmaak, houtwerk, groenonderhoud en catering. Zo is er altijd iets dat bij de deelnemer past. Wij werken samen met het bedrijfsleven. Bedrijven bieden bijvoorbeeld een leerzame werkervaringsplaats of nemen onze producten of diensten af.

Wat wij doen

- Sociale activering en arbeidsmatige dagbesteding: Onze 50|50 leer/werkbedrijven zijn beschutte werkomgevingen waarin het echte bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt gesimuleerd. Het opdoen van een werkritme, het aanleren van arbeidsvaardigheden en het leren van een vak zijn belangrijke uitgangspunten.

- Re-integratie: Duurzaam participeren in de samenleving is ons uitgangspunt. Aan de hand van een 7-stappenplan begeleiden wij de deelnemers naar het maximaal haalbare op de participatieladder. Onze coaching is gericht op duurzame uitstroom naar werk, school of vrijwilligerswerkDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 11-8-2017 15:26:57
Laatste wijziging: 26-12-2022 15:27:00

Aangeboden door:

Logo

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding