Logo hulp-wijzer.nl
HomeLeger des Heils › Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek - Huis en Haard
Zoom:

Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek - Huis en Haard

Doel

Bij Huis en Haard wonen dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. Huis en Haard is voor hen een beschermd en veilig thuis.

Toelichting

Wij kijken naar wat de deelnemer nodig heeft. Samen brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen om aan te werken. Bijvoorbeeld op gebied van psychiatrische problemen, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. In overleg met de deelnemer wordt zonodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie ingeschakeld. We brengen structuur in de dag en zoeken een passende dagbesteding. Doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Meer informatie
Doelgroep

  • vanaf 15 jaar


Laatste wijziging: 11-07-2024 09:12:22

Leger des Heils

Postadres:
Postbus 3006
1300 EH Almere

Telefoonnummer: 036-539 81 11

E-mailadres: info@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.