HomeLeger des Heils › Ambulante begeleiding voor ouderen - Grijs Genoegen
Zoom:

Ambulante begeleiding voor ouderen - Grijs Genoegen

Doel:

Grijs Genoegen is ambulante woonbegeleiding voor ouderen die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of eropuit te gaan om boodschappen te doen. Zij kunnen niet goed voor zichzelf zorgen en mijden zorg. Vaak spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

We gaan een of twee keer per week thuis op bezoek bij de deelnemer. Het duurt vaak lang voordat er genoeg vertrouwen is gewonnen om over problemen te praten en eraan te werken. In kleine stappen bouwen we aan zelfstandigheid, gezondheid, welzijn en meedoen in de samenleving. Ook brengen we structuur in de dag en zoeken we passende dagbesteding. In overleg met de deelnemer wordt zonodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie ingeschakeld. Doel is dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en problemen hanteerbaar zijn.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 50 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Laatste wijziging: 20-1-2022 13:50:16

Aangeboden door:

Logo

Leger des Heils


Bezoekadres: Spoordreef 10 Almere
Postadres: Postbus 3006, 1300 EH Almere
Telefoonnummer: 036-539 81 11
E-mail: info@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. ?Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.


Soorten diensten of activiteiten:
Hulp aan mensen zonder onderdak
Beschermd wonen
Zelfstandig wonen
Hulp bij de opvoeding
Jeugdbescherming & Reclassering
Gezondheidszorg
Arbeidsre-integratie
Vrijetijdsbesteding