Logo hulp-wijzer.nl
HomeKwintes › Dag- en nachtopvang
Zoom:

Dag- en nachtopvang

Doel

De dag- en nachtopvang is er voor dak- en thuislozen van 18 jaar of ouder.

Toelichting

Onze dagopvang locaties zijn 365 dagen per jaar open. Begeleiders bekijken met iemand samen we welke persoonlijke of praktische hulp nodig is. Begeleiders kunnen ondersteunen bij omgaan met geld, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. In de dagopvang is douchegelegenheid, de mogelijkheid om kleding te wassen, er worden maaltijden verstrekt en er is opbergruimte voor persoonlijke spullen. Bewoners ontmoeten elkaar in de gezamenlijke huiskamer. Hier zijn ook twee medewerkers van Kwintes aanwezig. Voor de nachtopvang beschikken we over een beperkt aantal bedden en crisisbedden.

Meer informatie
Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Kantoor Regio Oost (Amersfoort, Veenendaal e.o.)
Bezoekadres: Van Asch van Wijckstraat 1
Postadres: Van Asch van Wijckstraat 1, 3811 LP Amersfoort
Telnr.: 0800 - 8667 338
E-mail: info@kwintes.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • van 18 tot en met 27 jaar


Laatste wijziging: 15-04-2024 09:19:05

Kwintes

Bezoekadres:
Laan van Vollenhove 3213
Zeist

Postadres:
Postbus 31
3700 AA Zeist

Telefoonnummer: 0800 594 68 37 (gratis)

E-mailadres: info@kwintes.nl

Website: www.kwintes.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Kwintes is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. De organisatie biedt informatie & advies en zorg op maat aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden. Mensen kunnen bij Kwintes terecht voor opvang, begeleiding en activering: o.a. maatschappelijke opvang & vrouwenopvang, bemoeizorg, begeleid & beschermd wonen en (toeleiding naar) dagactiviteiten, beschut werk, (vrijwilligers)werk en ondersteuning bij het leggen van sociale contacten. Sterk staan in de samenleving. Niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een (psycho)sociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid, of voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden. Als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang neemt Kwintes haar verantwoordelijkheid hen een veilige plek in de samenleving te bieden.

Belangrijkste doelgroepen:
Het gaat hierbij om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen,  slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders.