HomeGGD Zuid-Limburg › Meldpunt Vangnet OGGZ
Zoom:

Meldpunt Vangnet OGGZ

Doel:

Sommige mensen hebben zorg nodig, maar zullen daar niet zelf om vragen of weigeren hulp. Deze mensen noemen we zorgmijders. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van.


Werkwijze:

Hulpverleners proberen deze mensen, soms ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen. Dit heet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg is een van de uitvoerders van deze zorg.

Daarnaast is er in Maastricht-Heuvelland de pilot wijk GGD’er gestart waarin meer aandacht is voor preventie en vroegsignalering.

Wanneer neemt u contact op?

Denkt u dat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, neem dan contact op met het Meldpunt Vangnet OGGZ. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. We vragen uw naam en telefoonnummer en een korte omschrijving van het probleem dat u wilt melden. Als u voor 15.00 uur op werkdagen een melding doet, neemt een van onze medewerkers nog dezelfde dag contact met u op. U kunt uw melding dan toelichten en vragen stellen.

Ook als u twijfelt of behoefte hebt aan meer informatie, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vangnet OGGZ. Houdt wel rekening met de openingstijden. Het meldpunt heeft geen crisisdienst.

De aanpak van de verschillende problemen die één persoon kan hebben, vraagt om een goede samenwerking van de hulpverleners. Het Meldpunt Vangnet OGGZ werkt daarom samen met een groot aantal organisaties en instellingen in de regio.Doelgroep


- voor alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 29-3-2023 17:38:47

GGD Zuid-Limburg

Bezoekadres:
Het Overloon 2
Heerlen

Postadres:
Postbus 33
6400 AA Heerlen

Telefoonnummer: 088 - 880 50 00

E-mailadres: info@ggdzl.nl

Website: www.ggdzl.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg.

>Soorten diensten of activiteiten:
Gemeenten hebben de taak om de belangen op het gebied van publieke gezondheid in hun gemeente te behartigen; zij bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren.