HomeGGD Brabant-Zuidoost › Algemene Gezondheidszorg
Zoom:

Algemene Gezondheidszorg

Doel:

De sector Algemene Gezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt mensen bij het voorkomen van en het behandelen van bepaalde gezondheidsproblemen.


Werkwijze:

De sector Algemene Gezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt mensen bij het voorkomen van en het behandelen van bepaalde gezondheidsproblemen.

U kunt bij de sector Algemene Gezondheidszorg terecht voor:

- reizigerszorg

- voorkomen en bestrijden van infectieziekten, TBC en soa’s

- medisch milieukundige zorg

- sociaal medische advisering

- forensische geneeskunde

- technische hygiënezorg

- Bemoeizorg, prostitutiebasiszorg en illegalenzorg

Reizigerszorg

Onbezorgd genieten van een reis kan alleen als u gezond vertrekt én thuis komt. Bij Reizigerszorg geven medewerkers praktisch advies. Iedereen kan bij de GGD terecht voor inentingen en handige producten, zoals muskietennetten en EHBO-kisten. En zelfs tijdens en na de reis kan de reiziger met vragen terecht bij onze medewerkers.

Bestrijding infectieziekten

Infectieziekten verspreiden zich snel en aanvankelijk onopgemerkt. De sector Algemene Gezondheidszorg spoort de bron van een infectieziekte op en isoleert die. Indien nodig verzorgen we (grootschalige) inentingen om infectieziekten te voorkomen. Bij een besmetting met tuberculose of seksueel overdraagbare aandoening (soa), kan iedereen zich bij ons, eventueel anoniem, laten behandelen. Een soa-onderzoek is zelfs gratis. Daarnaast informeren we over de gevaren van infectieziekten en soa’s en kunnen vragen gesteld worden over anticonceptie of seksualiteit.

Medisch milieukundige zorg

Allerlei factoren zijn van invloed op het welbevinden van mensen. Denk maar eens aan fijnstof, milieuvervuiling, lawaai, schimmels of gebrek aan ventilatie. De GGD geeft heldere informatie en stelt haar milieukennis ook ter beschikking van gemeenten, burgers en instellingen.

Sociaal medische advisering

Mensen met een beperking hebben soms recht op extra voorzieningen of bepaalde vergoedingen. Een arts van Algemene Gezondheidszorg geeft een onafhankelijk medisch oordeel over de noodzaak van speciale voorzieningen of aanpassingen. Hij of zij voert dit onderzoek uit in opdracht van gemeenten en woningcorporaties.

Forensische geneeskunde

De GGD is verantwoordelijk voor de arrestantenzorg in haar werkgebied. Dagelijks bezoekt een GGD-arts de arrestanten. Natuurlijk zijn we ook paraat als er acuut hulp nodig is. Daarnaast verrichten we onderzoeken in opdracht van de politie, zoals alcohol- of druggebruikbloedtest, DNA-test bij zedendelicten en lijkschouwingen om een (on)natuurlijke dood vast te stellen.

Technische hygiënezorg

Peuterspeelzalen, scholen en kinderopvangcentra willen goed voor ´hun´ kinderen zorgen. Daar hoort ook een goede hygiëne en een veilige omgeving bij. De medewerkers van Algemene Gezondheidszorg controleren op onder meer gezondheid, veiligheid en pedagogisch handelen. Zij bezoeken ook piercing- en tatoeageshops en seksinrichtingen om te controleren of klanten daar in veilige handen zijn.

Meer weten over onze diensten? Bel naar 088-0031 200Contactpersoon:
Naam: Algemene Gezondheidszorg
Telefoonnummer: 088-0031 200
E-mail: info@ggdbzo.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Vestiging Eindhoven
Bezoekadres: Clausplein 10, gebouw de Witte Dame
Postadres: Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
Telnr.: 088 0031 100

Route / kaartVesteging Helmond (alleen op afspraak)
Bezoekadres: De Callenburgh 2
Postadres: Postbus 810, 5700 AV Helmond
Telnr.: 088 0031 100

Route / kaart
Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 23-9-2009 20:23:08
Laatste wijziging: 25-2-2019 15:08:09

GGD Brabant-Zuidoost

Bezoekadres:
Gebouw de Witte Dame, Clausplein 10
Eindhoven

Postadres:
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Telefoonnummer: 088-003 12 88

Telefoonnummer: 088- 0031199

E-mailadres: info@ggdbzo.nl

Website: www.ggdbzo.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt mensen met onderzoek naar en voorlichting over een gezonde leefstijl. We helpen ook met het voorkomen, vaststellen en, in een aantal gevallen, behandelen van gezondheidsproblemen.

>Soorten diensten of activiteiten:
De activiteiten van de GGD zijn heel divers. We informeren over en ondersteunen bij gezondheidsproblemen en helpen die te voorkomen. Een aantal aandoeningen, zoals tuberculose en soa’s (seksueel overdraagbare aandoening), behandelt de GGD zelf.

De taken van de GGD op een rij:
* jeugdgezondheidszorg
* medische milieukunde
* sociaal medische advisering
* toezicht op de kwaliteit kinderopvang
* technische hygiënezorg
* epidemiologie
* gezondheidsvoorlichting:
* infectieziektebestrijding, waaronder geslachtszieken en tuberculose
* reizigerszorg
* ambulancezorg
* geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
* forensische geneeskunde
* beleidsadvisering


Contactpersonen:
Jeugdgezondheidszorg
E-mail: info@ggdbzo.nl
Telefoonnummer: 088 - 0031 422

Gezondheidsbevordering
E-mail: info@ggdbzo.nl
Telefoonnummer: 088 - 0031 444

Ambulancezorg
E-mail: info@ggdbzo.nl
Telefoonnummer: 088 0031163

Algemene Gezondheidszorg
E-mail: info@ggdbzo.nl
Telefoonnummer: 088-0031 200

MOA in Zuidoost Brabant, mevr Schouten
E-mail: b.schouten.moa@ggdhvb.nl
Telefoonnummer: 013-4643908