HomeGemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs › Arbeidspool
Zoom:

Arbeidspool

Doel:

Het hoogst haalbare doel van de Arbeidspool is om cliënten werkervaring op te laten doen en zoveel mogelijk te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.


Werkwijze:

Eindhoven is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). In deze gemeenschappelijke regeling participeren 5 gemeenten die samenwerken op het gebied van de Wsw. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van deze gemeenschappelijke regeling.

Ergon is opdrachtnemer in het kader van de Arbeidspool en verricht diensten voor personen die vallen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven. Het hoogst haalbare doel van de Arbeidspool is om cliënten werkervaring op te laten doen en zoveel mogelijk te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.

Afhankelijk van doorlooptijden en persoonlijke situaties kan het ook zo zijn dat er - tijdelijk - een werkplek binnen Ergon wordt aangeboden. Let wel, de cliënten van de Arbeidspool bezetten géén wsw-plaatsen!Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- mensen met laag inkomenGegevens ingevoerd: 25-8-2009 9:52:50

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.