Logo hulp-wijzer.nl
HomeDoctors for Homeless › Daklozen Zorgkaart
Zoom:

Daklozen Zorgkaart

Doel

Er is geconstateerd dat er weinig informatie bekend is over waar hulporganisaties voor daklozen te vinden zijn. Wij hebben daarom alle nodige informatie per kerngemeente voor u verzameld in een interactieve kaart: de Daklozen zorgkaart.

Toelichting

U kunt hier adresgegevens vinden van alle beschikbare zorginstanties in uw gemeente. Deze Daklozen Zorgkaart is bedoeld voor alle hulpverleners en instanties betrokken bij de daklozenopvang. Ook is het mogelijk dat de dakloze, indien hij beschikt over een mobiele telefoon met internet faciliteiten, hiervan gebruik kan maken.

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 06-02-2024 14:09:58

Doctors for Homeless

Amstelveen

E-mailadres: info@doctorsforhomeless.org

Website: www.doctorsforhomeless.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
De stichting heeft ten doel het verbeteren en verspreiden van de algemene bekendheid met sociale en medische zorg voor mensen die aan de rand van de samenleving leven, in het bijzonder van zij die dakloos zijn.

Belangrijkste doelgroepen:
Hulpverleners en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.