HomeDoctors for Homeless › Daklozen Zorgkaart
Zoom:

Daklozen Zorgkaart

Doel:

Er is geconstateerd dat er weinig informatie bekend is over waar hulporganisaties voor daklozen te vinden zijn. Wij hebben daarom alle nodige informatie per kerngemeente voor u verzameld in een interactieve kaart: de Daklozen zorgkaart.

Meer informatie:


Werkwijze:

U kunt hier adresgegevens vinden van alle beschikbare zorginstanties in uw gemeente. Deze Daklozen Zorgkaart is bedoeld voor alle hulpverleners en instanties betrokken bij de daklozenopvang. Ook is het mogelijk dat de dakloze, indien hij beschikt over een mobiele telefoon met internet faciliteiten, hiervan gebruik kan maken.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 11-4-2022 13:58:29

Aangeboden door:

Logo

Doctors for Homeless


Postadres: Amstelveen
E-mail: info@doctorsforhomeless.org
Website: www.doctorsforhomeless.nl/


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De stichting heeft ten doel het verbeteren en verspreiden van de algemene bekendheid met sociale en medische zorg voor mensen die aan de rand van de samenleving leven, in het bijzonder van zij die dakloos zijn.


Belangrijkste doelgroepen:
Hulpverleners en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.


Soorten diensten of activiteiten:
Het gaat om het delen van specifieke kennis uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het veld, met en voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.