HomeCrisisopvang Utrecht › Emmaus
Zoom:

Emmaus

Doel:

Woon en werk gemeenschap voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Emmaus vangt mensen op die (tijdelijk) de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Dak- en thuislozen vormen een belangrijke groep voor Emmaus. In verschillende gemeenten in Nederland heeft Emmaus woon-werkgemeenschappen.

Informatie via telefoon.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Emmaus
Bezoekadres: Eikstraat 14
Postadres: Eikstraat 14, 3455 SJ Haarzuilens
Telnr.: 030 - 67 71 540

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:30:29
Laatste wijziging: 4-12-2006 16:16:08

Aangeboden door:

Crisisopvang Utrecht


E-mail: info@tussenvoorziening.nl
Telefoonnummer: 030 234 08 19
Website: www.tussenvoorziening.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen


Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.


Soorten diensten of activiteiten:
Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit:
•130 bedden nachtopvang en crisisopvang
•ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
•ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
•1000 trajecten schuldhulpverlening
•500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten


Contactpersoon:
Brede Centrale Toegang
Telefoonnummer: 030-2340819