HomeCentrum Voor Dienstverlening › Maatschappelijke opvang
Zoom:

Maatschappelijke opvang

Doel:

Bij problemen zoals verslaving, schulden, psychosociale aandoeningen of een ongewenste thuissituatie biedt het CVD opvang en begeleiding aan alleenstaande volwassenen, gezinnen, jongeren (18+) en jonge moeders.

Meer informatie:


Werkwijze:

Nachtopvang

Het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam kan bij acute dakloosheid gecombineerd met (O)GGZ problematiek een toegangspas aan een dak- en thuisloze verstrekken waarmee hij/zij gebruik kan maken van de nachtopvang in Rotterdam. Met de toegangspas kan men zich melden bij een van de nachtopvangvoorzieningen van het CVD.

Herstel- en verpleegafdeling

Het CVD heeft een herstel- en verpleegafdeling waar dak- en thuislozen met ernstige medische klachten terecht kunnen.

Wonen met 24 uur begeleiding en toezicht

Het CVD heeft een aantal woonvoorzieningen voor beschermd- en begeleid wonen. Dit zijn woonvormen voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding of toezicht nodig hebben.

Begeleiding bij huisvestingsproblemen

Het CVD biedt begeleiding aan Rotterdammers met huisvestingsproblemen en leert hen specifieke vaardigheden op het gebied van wonen, werken en leven. Het Centraal Onthaal loket van de Gemeente Rotterdam verzorgt de doorverwijzing.

(Zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand

CVD biedt (zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand gericht op volwassenen, gezinnen en jongeren. De begeleiding kan bestaan uit:

het bieden van tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding voor Rotterdammers die moeite hebben met zelfstandig wonen.

het bezoeken van mensen die zelfstandig wonen, maar die baat hebben bij af en toe begeleiding.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 4-1-2023 09:20:46

Aangeboden door:

Logo

Centrum Voor Dienstverlening


Bezoekadres: Westblaak 96 (Ingang B) (Hoofdkantoor) Rotterdam
Postadres: Postbus 208, 3000 AE Rotterdam
Telefoonnummer: 010 24 38 100
E-mail: info@cvd.nl
Website: www.cvd.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt.


Belangrijkste doelgroepen:
Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen.


Soorten diensten of activiteiten:
maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en hulp bij crisissituaties in (regio) Rotterdam.


Contactpersoon:
Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010