HomeCentrum Voor Dienstverlening › Opvang
Zoom:

Opvang

Doel

Heb je geen plek om te slapen? En wil je werken aan je situatie? Dit zijn onze vormen van opvang: plekken waar je kunt slapen of tijdelijk kunt zijn als je geen veilig of stabiel thuis hebt.

Toelichting

Bed in de nachtopvang

Het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam kan bij acute dakloosheid gecombineerd met (O)GGZ problematiek een toegangspas aan een dak- en thuisloze verstrekken waarmee hij/zij gebruik kan maken van de nachtopvang in Rotterdam. Met de toegangspas kan men zich melden bij een van de nachtopvangvoorzieningen van het CVD.

Herstel- en verpleegafdeling

Het CVD heeft een herstel- en verpleegafdeling waar dak- en thuislozen met ernstige medische klachten terecht kunnen.

Wonen met 24 uur begeleiding en toezicht

Het CVD heeft een aantal woonvoorzieningen voor beschermd- en begeleid wonen. Dit zijn woonvormen voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding of toezicht nodig hebben.

Begeleiding bij huisvestingsproblemen

Het CVD biedt begeleiding aan Rotterdammers met huisvestingsproblemen en leert hen specifieke vaardigheden op het gebied van wonen, werken en leven. Het Centraal Onthaal loket van de Gemeente Rotterdam verzorgt de doorverwijzing.

Kamer bij Room First

Een kamer waar je stappen zet om je eigen woning te vinden:

het bieden van tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding voor Rotterdammers die moeite hebben met zelfstandig wonen.

het bezoeken van mensen die zelfstandig wonen, maar die baat hebben bij af en toe begeleiding.

Meer informatieDoelgroep

- vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 4-1-2023 09:20:46
Laatste wijziging: 21-4-2023 15:28:18

Centrum Voor Dienstverlening

Bezoekadres:
Westblaak 96 (Ingang B) (Hoofdkantoor)
Rotterdam

Postadres:
Postbus 208
3000 AE Rotterdam

Telefoonnummer: 010 24 38 100

E-mailadres: info@cvd.nl

Website: www.cvd.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt.

Belangrijkste doelgroepen:
Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen.