HomeCentrum Voor Dienstverlening › Algemeen Maatschappelijk Werk in wijkteams
Zoom:

Algemeen Maatschappelijk Werk in wijkteams

Doel:

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de wijkteams biedt ondersteuning aan Rotterdammers die te maken hebben met bijvoorbeeld psychosociale problematiek, financiële zorgen en huiselijk geweld.

Meer informatie:


Werkwijze:

Samen met de cliënt gaat de maatschappelijk werker op zoek naar mogelijkheden om de vraagstukken aan te pakken.

De maatschappelijk werker start met het inventariseren van de problemen, de talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf en van zijn sociale netwerk. De ondersteuning heeft tot doel de cliënt zo optimaal mogelijk zelf regie te voeren over zijn leven.

Een Rotterdammer die ondersteuning nodig heeft van een maatschappelijk werker kan terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar hij/zij woonachtig is. De Vraagwijzer kan doorverwijzen naar een wijkteam.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 4-1-2023 09:20:46

Aangeboden door:

Logo

Centrum Voor Dienstverlening


Bezoekadres: Westblaak 96 (Ingang B) (Hoofdkantoor) Rotterdam
Postadres: Postbus 208, 3000 AE Rotterdam
Telefoonnummer: 010 24 38 100
E-mail: info@cvd.nl
Website: www.cvd.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt.


Belangrijkste doelgroepen:
Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen.


Soorten diensten of activiteiten:
maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en hulp bij crisissituaties in (regio) Rotterdam.


Contactpersoon:
Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010