HomeBemoeizorgteam Eindhoven › Overlastbestrijding
Zoom:

Overlastbestrijding

Doel:

Wij gaan in heel Eindhoven op pad om de mensen in hun eigen omgeving op te zoeken. We maken werk van de meldingen die binnenkomen en snel aandacht nodig hebben van de hulpverleners in ons combiteam.


Werkwijze:

Ons team van medewerkers bestaat uit mensen vanuit de organisaties Novadic-Kentron, GGzE, GGD Brabant-Zuidoost, politie Brabant Zuidoost en Welzijn Eindhoven

Wij richten ons met name op mensen die te maken hebben met meerdere of complexe problemen. Daarbij proberen we voor de mensen zelf én hun omgeving te komen tot een aanvaardbare leefsituatie en als dit mogelijk is aan te haken bij passende reguliere hulpverlening.

Alle instanties zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via hun algemene telefoonnummer bereikbaar.

* GGD Brabant-Zuidoost, Locatie Eindhoven; Telefoon 08800 - 31265; Vraag naar: Esther van Heertum of Anja Beijer

* Politie, Europalaan 3; Telefoon 0900 - 8844; Vraag naar: Johan van Gemert

* Novadic-Kentron, Dr. Poletlaan 74-76; Telefoon 040 - 217 12 00; Vraag naar: Donna Weijers, Michel Vermeulen, Jolanda van Hoof, Jeanne Koenen of Ronald Haeck

* GGzE, Michelangelolaan 2; Telefoon 040 - 261 38 00; Vraag naar: Esther Pols, Frans de Wit of Jenny Roos

* Welzijn Eindhoven, Don Boscostraat 4; Telefoon 040 219 33 00; Vraag naar: Jolanda LamersDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 24-9-2009 14:19:14
Laatste wijziging: 7-10-2012 13:20:04

Aangeboden door:

Bemoeizorgteam Eindhoven


Telefoonnummer: 06 82483044
E-mail: info@ggze.nl
Website: www.bemoeizorg.nl


Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Bemoeizorg Eindhoven is een initiatief van de Gemeente Eindhoven, GGzE, Novadic-Kentron en Politie. Deze instanties hebben een team samengesteld voor mensen in nood.


Belangrijkste doelgroepen:
Zorgwekkende zorgmijders met complexe problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Als de casus door het Bemoeizorgteam wordt opgepakt, volgt er allereerst een screening. Vanuit deze inventarisatie wordt contact gezocht met de cliënt.
Bestaande hulpverlening wordt in de casus betrokken.
Indien noodzakelijk, zorgt het Bemoeizorgteam voor een passende toeleiding naar zorg. Zodra de verbinding is gerealiseerd, wordt de hulpverlening aan de desbetreffende organisatie overgedragen