HomeTactus Verslavingszorg › Individuele behandeling
Zoom:

Individuele behandeling

Doel:

Voor de individuele cliënt hebben we een divers aanbod. Hieronder vindt u een paar voorbeelden.

Meer informatie:


Werkwijze:

Zelfcontroletechnieken en terugvalpreventie

Gesprekken over zelfcontrole en terugvalpreventie zijn er op gericht om u weer controle te geven over middelengebruik of gokken. U stelt uzelf een doel, bijvoorbeeld minder gebruiken of stoppen. Daar werken we in de gesprekken stap voor stap naar toe; onder meer door middel van huiswerkopdrachten.

Verslaving de Baas

We bieden een training aan van vier gesprekken en een langere training van tien gesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om u te helpen bij het veranderen van uw middelengebruik of gokken. U stelt uzelf een doel, bijvoorbeeld minder gebruiken of stoppen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Ook gaan we in op het doorbreken van uw verslavingsgedrag en op het voorkomen dat u weer terugvalt in problematisch gebruik. U leert zich beter te wapenen tegen terugval.

Echtpaargesprekken

Deze gesprekken zijn bedoeld voor echtparen met problemen met alcohol en/of druggebruik en/of gokken. In groepsgesprekken komen problemen met het gebruik aan de orde. Echtparen krijgen tips en adviezen over hoe om te gaan met het gebruik en met eventuele andere problemen binnen een relatie.

Systeemgesprekken

Met systeem bedoelen we de mensen die binnen een gezin wonen. In dit geval is dat degene met een verslavingsprobleem samen met bijvoorbeeld ouders of partner en eventueel kinderen. In gesprekken met u en andere gezinsleden wordt gekeken naar het gebruik en de problemen die daaruit voortvloeien. Deelnemers krijgen tips en adviezen over hoe om te gaan met gebruik en met eventuele andere problemen in het gezin.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden


Specifieke doelgroep
(ex)verslaafden en naasten
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 25-6-2019 11:04:01

Aangeboden door:

Logo

Tactus Verslavingszorg


Bezoekadres: Keulenstraat 3 Deventer
Postadres: Postbus 154, 7400 AD Deventer
Telefoonnummer: 088 382 28 87
Faxnummer: 0570 50 01 15
E-mail: communicatie@tactus.nl
Website: www.tactus.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!


Soorten diensten of activiteiten:
We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

Een compleet overzicht van onze locaties is te vinden op www.tactus.nl