Logo hulp-wijzer.nl
HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Dag- nacht- en winteropvang De Doorstroomvoorziening
Zoom:

Dag- nacht- en winteropvang De Doorstroomvoorziening

Doel

De Doorstroomvoorziening is een 24-uurs dag- en nachtopvang, bedoeld voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar afkomstig uit de regio Breda.

Toelichting

De dagopvang is bedoeld voor dak- en thuislozen. Deze is open van 09.00-17.00 uur. Dagelijks kunnen 30 personen hiervan gebruik maken.

De nachtopvang is bedoeld voor daklozen, tegen betaling van 5 euro per nacht. Inbegrepen is verplicht gebruik van douchegelegenheid, een warme maaltijd en ontbijt. De nachtopvang is open van 17.15 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur. Reservering is om 10.00 uur. Om de reservering te bevestigen geldt persoonlijke melding tussen 17.15 en 17.30 uur. Kamerbezetting 8 personen.

Bij opname krijgt iedere cliënt een mentor toegewezen. Er wordt samen met de cliënt een Persoonlijk Actie Plan geschreven. Hierin staan de persoonlijke doelen. De mentor ondersteunt de cliënt bij het realiseren van deze doelen.

Naast de dag- en nachtopvang kan in het winterseizoen ook de winteropvang opengesteld worden. De opvang is van tijdelijke aard.

De toegang tot De Doorstroomvoorziening wordt bepaald door Centraal Onthaal.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

De Doorstroomvoorziening/dag- nacht en winteropvang
Bezoekadres: Slingerweg 90
Postadres: Slingerweg 90, 4814 AZ Breda
Telnr.: 076 5227870
Faxnr.: 076 5645051
E-mail: Doorstroomvoorziening@smobreda.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Gegevens ingevoerd: 16-6-2016 11:54:30

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.