Logo hulp-wijzer.nl
HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Bureau Materiële Dienstverlening
Zoom:

Bureau Materiële Dienstverlening

Doel

De medewerkers van het Bureau Materiële Dienstverlening (BMD) begeleiden de cliënt op het gebied van materiële zaken indien hulp daarbij gewenst of nodig is of nemen dit van de cliënt over indien deze niet bij machte is dit zelf te regelen.

Toelichting

Onder materiële dienstverlening wordt verstaan begeleiding naar schuldhulpverlening en inkomensbeheer en de begeleiding van de cliënten in het omgaan met geld. Wanneer een cliënt in begeleiding komt bij SMOBreda e.o. overlegt de mentor met de cliënt of financiële begeleiding vanuit BMD gewenst is. De medewerker van BMD doet een financiële intake met de cliënt om de beginsituatie bij begeleiding vast te stellen en de hulpvraag te inventariseren. De medewerker BMD bepaalt vervolgens de te ondernemen acties en zet deze, namens en in samenspraak met de cliënt uit. Voor de intake en verdere ondersteuning van BMD betaalt decliënt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het pakket datwordt afgenomen. In sommige gemeenten kan, afhankelijk van het inkomen,voor de financiële intake en het pakket aanspraak gemaakt worden opbijzondere bijstand.

Meer informatieLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Woonbureau
Bezoekadres: Markendaalseweg 44
Postadres: Postbus 3385, 4800 DJ Breda
Telnr.: 076-5645056
E-mail: Woonbureau@smobreda.nl

Route / kaart
Bureau Materiële Dienstverlening
Telnr.: 076 5645050
E-mail: info@smobreda.nl

Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 30-01-2024 17:03:52

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.