Logo hulp-wijzer.nl
HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Ambulante Woonbegeleiding
Zoom:

Ambulante Woonbegeleiding

Doel

Ambulante Woonbegeleiding wordt ingezet wanneer mensen zich (langdurig) niet staande kunnen houden of waarbij, op basis van het verleden, de kans op terugval aanzienlijk is.

Toelichting

Met deze inzet wordt geprobeerd te voorkomen dat iemand (opnieuw) dak- of thuisloos wordt en daarmee noodgedwongen terugvalt op de (crisis)opvang voorzieningen van SMO Breda. Ambulante woonbegeleiding kan plaatsvinden in de woning van de cliënt of bij Talentenfabriek de Faam. Deze individuele begeleiding wordt altijd gecombineerd aangeboden met groepsbijeenkomsten. Justitiëleambulante woonbegeleiding Justitiële Ambulante Woonbegeleiding wordt ingezet om ondersteuning en begeleiding te bieden aan recidiverende veelplegers en cliënten met een ISD/SDA maatregel om de vicieuze cirkel waarin men zich bevindt, te doorbreken. Afhankelijk van de justitiële titel van een cliënt heeft het aanbod een verplichtend danwel vrijwillig kader. Het doel van de vaak intensieve, langdurige begeleiding is om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. De begeleiding vindt plaats in de woonomgeving van decliënt. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met de reclassering, de gemeente, Novadic Kentron en de politie. Aanmeldingen voor een Justitieel traject worden meestal gedaan door: Gemeente Breda, Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering,Veiligheidshuis Breda en trajectbegeleiders vanuit penitentiaire inrichtingen. Wonenonder voorwaarde/met begeleiding Deze vorm van woonbegeleiding wordt ingezet ten behoeve van cliënten die, na verblijf in de crisisopvang of een andere opvangvoorziening, opnieuw een woning toegewezen krijgen van een woningbouwcorporatie. Het aanvaarden van ambulante woonbegeleiding is dan een verplicht onderdeel vanuit de woningbouwcorporatie om voor een woning in aanmerking te komen. Vaak gaat het om cliënten die eerder problemen hadden om zelfstandig te kunnen wonen. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de situatie van de cliënt en wordt afgestemd met de corporatie. Soms kan ook besloten worden om de woning op naam van SMO Breda e.o. te zetten. In dat geval wordt er een evaluatie afgesproken in samenspraak met de corporatie om het moment te bepalen dat de woning op naam van de bewoner wordt gezet. Preventievewoonbegeleiding Preventieve woonbegeleiding is snelle (binnen 10 werkdagen na aanmelding volgt de intake) en intensieve woonbegeleiding gericht op het voorkomen van een uithuiszetting, het herscheppen van orde in de woonsituatievan de cliënt en het creëren van evenwicht. Het doel is om de “crisis” te bezweren. Er is vrijwel altijd sprake van een schuld met vaak diverse schuldeisers. Het gaat hierbij om voorwaardelijke hulpverlening. In eerste instantie ligt de nadruk op materiële zaken. Het herstellen van de huidige huurbetalingen en het zorgen voor een aflossingsregeling betreffende de huurschuld. Preventieve woonbegeleiding kan ook in overlastsituaties worden ingezet door de opdrachtgever. Mensen die een huurachterstand hebben kunnen door de woning coöperatie aangemeld worden voor preventieve woonbegeleiding. Een traject preventieve woonbegeleiding duurt max. 50 uur. Afhankelijk van de situatie kan daarna doorgestroomd of doorverwezen worden naar andere vervolgbegeleiding.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Hulpvraag ZorgRegieBureau
Telefoonnummer: 076-5645055


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Woonbureau
Bezoekadres: Markendaalseweg 44
Postadres: Postbus 3385, 4800 DJ Breda
Telnr.: 076-5645056
E-mail: Woonbureau@smobreda.nl

Route / kaart
Ambulante Woonbegeleiding
Telnr.: 076 5645050
E-mail: info@smobreda.nl

Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 30-01-2024 17:03:34

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliƫnten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.