Logo hulp-wijzer.nl
HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Activiteitencentrum 't Trefpunt
Zoom:

Activiteitencentrum 't Trefpunt

Doel

Activiteitencentrum 't Trefpunt is gevestigd op het terrein van woonvoorziening de Gaarshof in Baarle-Nassau. Hier vinden diverse activiteiten plaats voor voornamelijk de wat oudere doelgroep en voor mensen die minder mobiel zijn.

Toelichting

Activiteiten bestaan onder andere uit de Denk Tank (gericht op geheugen en cognities), Keramiekatelier, Musica Activa (samen zingen en naar muziek luisteren) en diverse sport- en spelactiviteiten (aangepast aan de doelgroep).

Het tuin- en fietsenproject wordt ook georganiseerd vanuit ’t Trefpunt. Deze projecten zijn gericht op arbeidsreïntegratie en participatie en dus bestemd voor een meer zelfstandige doelgroep. Bij het fietsenproject worden fietsen gerepareerd en het tuinproject is gericht op onderhoud van diverse tuinen en andere typen groenvoorziening. In dit kader vinden veel werkzaamheden buiten de Gaarshof plaats.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

't Trefpunt
Bezoekadres: Bredaseweg 39
Postadres: Bredaseweg 39, 5111 GD Baarle-Nassau
Telnr.: 013 7820100
E-mail: info@smobreda.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • van 18 tot en met 65 jaar


Laatste wijziging: 16-6-2016 10:41:46

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.