Logo hulp-wijzer.nl
HomeMoviera › Crisisopvang
Zoom:

Crisisopvang

Doel

Wanneer opname nodig en onvermijdelijk is, kan een vrouw 24 uur per dag terecht bij de Crisisopvang. Hier zijn 14 plaatsen voor veilig verblijf voor vrouwen en hun kinderen. Via een telefonische aanmelding kan een vrouw voor maximaal zes weken terecht.

Toelichting

In die zes weken ligt het accent op het bieden van rust, veiligheid, structuur en inzicht. Samen met de hulpverleners kijkt de vrouw hoe ze verder wil na het verblijf op de Crisisopvang.

De eerste praktische zaken worden opgestart zoals het aanvragen van een uitkering, verlengen van een verblijfsvergunning en regelingen rond schulden.

De laatste periode wordt gezocht naar vervolgopvang of wordt geregeld dat een vrouw weer op een veilige manier naar huis kan.

Op de Crisisopvang is 24 uur per dag personeel aanwezig. Het aanbod bestaat uit individuele begeleiding, groepsbijeenkomsten, kindbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Vrouwen hebben de beschikking over een eigen kamer en evt. kinderkamer, daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals douche, keuken en woonkamer.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Telefonische hulp Utrecht
Telnr.: 030 2599814

Telefonische hulp Gelderland
Telnr.: 026 - 389 49 45

Doelgroep

  • vanaf 12 jaar


Laatste wijziging: 20-2-2015 10:38:21

Moviera

Bezoekadres:
Bennekomseweg 43
Ede

Postadres:
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoonnummer: 030 - 259 98 14 (regio Utrecht)

Telefoonnummer: 026 - 389 49 45 (regio Gelderland)

E-mailadres: info@moviera.nl

Website: www.moviera.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang. Bij Moviera is ook het Coördinatiepunt Slachtoffers Mensenhandel regio Utrecht ondergebracht.

Belangrijkste doelgroepen:
Moviera biedt hulp en geeft advies aan iedereen: slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Moviera richt haar ondersteuning ook op specifieke groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, (jeugd)prostitutie en loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en mannelijke slachtoffers.