Logo hulp-wijzer.nl
HomeLIMOR › Beschermd wonen
Zoom:

Beschermd wonen

Doel

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving.

Toelichting

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. Zij hebben voor een langere tijd behoefte aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Ook hier gaan we uit van ‘opvangen, aanpakken, loslaten’. Bewoners krijgen 24 uur per dag hulp en ondersteuning. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving. Zuid-Holland telt op dit moment drie woonvoorzieningen, allen gesitueerd in Den Haag.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 1e /1g
Postadres: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart
Regiobureau Zuid-Holland
Bezoekadres: Papyruspad 1
Postadres: Papyruspad 1, 2283 HG Rijswijk
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 16 jaar


Laatste wijziging: 20-1-2017 15:38:18

LIMOR

Bezoekadres:
Papyruspad 1
Rijswijk

Postadres:
Postbus 8008
8903 KA Leeuwarden

Telefoonnummer: 085 4856000

E-mailadres: info@limor.nl

Website: www.limor.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.

Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.