HomeLIMOR › Doorstroomvoorziening
Zoom:

Doorstroomvoorziening

Doel:

In Zuid-Holland heeft LIMOR twee doorstroomvoorzieningen, bedoeld voor dakloze alleenstaanden (18+).


Werkwijze:

Cliënten krijgen ondersteuning en een eigen kamer of appartement in een veilige omgeving. De begeleiding is gericht op cliënten met meervoudige problematiek, zoals psychische klachten, schulden en het ontbreken van een netwerk. Het doel is dat deze cliënten snel doorstromen naar een zelfstandige, stabiele woonplek.

Het verblijf is altijd zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We streven ernaar dat de cliënt na maximaal zes maanden weer een eigen stabiele plek heeft. Let op: aanmelden voor een doorstroomvoorziening kan alleen via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) van de gemeente Den Haag.



Contactpersoon:
Naam: Info
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Regiobureau Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 1e /1g
Postadres: Postbus 8008, 8903KA Leeuwarden
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart



Regiobureau Zuid-Holland
Bezoekadres: Papyruspad 1
Postadres: Papyruspad 1, 2283HG Rijswijk
Telnr.: 085 485 6000
E-mail: info@limor.nl

Route / kaart




Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- justitieklanten




Gegevens ingevoerd: 20-1-2017 15:39:28

Aangeboden door:

Logo

LIMOR


Bezoekadres: Papyruspad 1 Rijswijk
Postadres: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl
Website: www.limor.nl

Route / kaart:



Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.


Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
- Beschermd wonen
- Doorstroomvoorziening
- Housing First
- Thuisbegeleiding


Contactpersoon:
Info
E-mail: info@limor.nl
Telefoonnummer: 085 4856000