HomeGemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs › Schulddienstverlening
Zoom:

Schulddienstverlening

Doel:

Groeien de geldzorgen je boven het hoofd en kom je er niet alleen uit? Wij kunnen hulp bieden via een schuldregeling of budgetbeheer.


Werkwijze:

Schuldregeling is gericht op het oplossen van alle schulden. Bij budgetbeheer is het doel om een financiële situatie stabiel te houden door de vaste lasten door te betalen.

Meld je eerst bij WIJeindhoven. De contactpersoon van het WIJteam in jouw wijk bekijkt samen met jou hoe je jouw schuldsituatie of andere geldproblemen kunt oplossen. Zie wijeindhoven.nl.

Als je met de gemeente een schuldregeling overeenkomt, dan:

* bemiddelt een contactpersoon van de gemeente tussen jou en de schuldeisers. We nemen je financiële situatie niet over;

* span jij je tijdens de looptijd van de schuldregeling (36 maanden) maximaal in om zoveel mogelijk geld te reserveren voor je schuldeisers. Je mag geen nieuwe schulden maken en/of financiële verplichtingen aangaan;

* geef je ons alle informatie over je inkomen, uitgaven en schulden. Als er iets verandert in je persoonlijke of financiële situatie geef je direct aan ons door;

* ga je akkoord met het overmaken van je inkomsten naar de gemeente. Wij houden dan het gereserveerde bedrag voor de schuldeisers in op jouw inkomen. Het kan ook zijn dat vaste lasten via de gemeente worden doorbetaald;

* toetsen en registreren we de schuldregeling bij het landelijke Bureau Kredietregistratie, www.bkr.nl.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

WIJ-Eindhoven
Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Telnr.: 040 - 238 89 98
E-mail: info@wijeindhoven.nl

Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- mensen met laag inkomen
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:06:13
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:16:18

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.