HomeGemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs › Regieteam-plus Dak- en Thuislozen
Zoom:

Regieteam-plus Dak- en Thuislozen

Doel:

Als je je problemen niet meer overziet, dakloos bent of dreigt te worden, kun je je melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven.


Werkwijze:

Dit kan via de mail, de telefoon of tijdens het inloopspreekuur elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur in het Mercado-gebouw (Smalle Haven 109, Eindhoven).

email: regieteam@eindhoven.nl

telefoon: 040-2382600 (werkdagen: 9.00-15.30 uur)

Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met jou welke (crisis)opvangbehoefte en –mogelijkheden er zijn, en welke begeleiding voor de langere termijn nodig is. Als het nodig is, kunnen zij verwijzen naar zorgaanbieders met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld een opvangvoorziening.

Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met jou waar je ondersteuningsvragen liggen met als doel op eigen kracht te functioneren. Bepalend hiervoor zijn: dagindeling, werk en inkomen, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale contacten.

Het onderzoek vormt de basis voor de ondersteuning en een begeleidingstraject. Voor de ondersteuning kan de gemeente doorverwijzen naar zorgaanbieders in Eindhoven en regio. In het begeleidingstraject werken medewerkers van het Regieteam+ samen andere organisaties en met jou naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Uiteindelijk doel is dat je weer kunt meedoen in de samenleving, het liefst door een betaalde baan.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Mercado
Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
Telnr.: 14 040

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:13:43
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:20:25

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Inkomen, Zorg en Onderwijs


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.