HomeCrisisopvang Utrecht › Wegloophuis Utrecht
Zoom:

Wegloophuis Utrecht

Doel

Het bieden van opvang, verblijf en begeleiding aan cliënten met psychiatrische problematiek gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren en oriëntatie op de toekomst.

Toelichting

Het Wegloophuis werkt niet met dossiers en diagnoses, maar met mensen. Het Wegloophuis probeert mensen onder hun etikettering vandaan te halen door ze te stimuleren zelf te handelen en niet te behandelen. Wij proberen een basis van vertrouwen te scheppen met een gelijkwaardige ‘mens tot mens’ benadering, waarin respect en eigen verantwoordelijk-heid centraal staan. Vanuit die basis kan het zelfvertrouwen van bewoners weer groeien en dat stimuleert ze hun leven in eigen hand te nemen. Bewoners die na 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis.

Zowel het Wegloophuis als het Vervolghuis kiezen voor kleinschalige opvang midden in de samenleving. In een ‘gewoon’ huis in een ‘gewone’ straat in een ‘gewone’ wijk komen bewoners meer tot hun recht en vervreemden ze niet van de maatschappij. Ook in haar eigen twee panden probeert de stichting integratie te bewerkstelligen, door een deel te verhuren aan een woongroep.

Het Wegloophuis is een open, laagdrempelig opvanghuis, zonder hulpverleningsplannen en therapieën. Begeleiding is gratis en vindt plaats op initiatief van de bewoner. Wel houden de medewerkers toezicht op het naleven van de huisregels.

Meer informatie

 

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Wegloophuis Utrecht
Bezoekadres: Waterstraat 11
Postadres: Waterstraat 11, 3511 BW Utrecht
Telnr.: 030 - 23 16 627
Faxnr.: 030 238 7109
E-mail: wegloophuis@wlh.demon.nl
Webs.: www.wegloophuisutrecht.nl

Route / kaart
Doelgroep

- vanaf 17 jaar
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:18:42
Laatste wijziging: 11-11-2018 11:09:51

Crisisopvang Utrecht

Telefoonnummer: 030 234 08 19

E-mailadres: info@tussenvoorziening.nl

Website: www.tussenvoorziening.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen

Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.