HomeCrisisopvang Utrecht › Vluchtheuvel
Zoom:

Vluchtheuvel

Doel:

Opvang en begeleiding voor mannen en vrouwen vanaf 15 jaar


Werkwijze:

Aanmelden telefonisch dag en nacht. Bellen tot er plaats is.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Vluchtheuvel
Bezoekadres: Neuweg 89
Postadres: Neuweg 89, 1214 GN Hilversum
Telnr.: 035 62 31 807

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:31:39
Laatste wijziging: 4-12-2006 16:16:43

Aangeboden door:

Crisisopvang Utrecht


E-mail: info@tussenvoorziening.nl
Telefoonnummer: 030 234 08 19
Website: www.tussenvoorziening.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen


Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.


Soorten diensten of activiteiten:
Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit:
•130 bedden nachtopvang en crisisopvang
•ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
•ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
•1000 trajecten schuldhulpverlening
•500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten


Contactpersoon:
Brede Centrale Toegang
Telefoonnummer: 030-2340819