HomeCrisisopvang Utrecht › Straatnieuws WWP ( Woon Werk Project )
Zoom:

Straatnieuws WWP ( Woon Werk Project )

Doel:

Begeleid wonen met werk als doel zelfstandig wonen.


Werkwijze:

Het WWP biedt de deelnemers een kans om een nieuwe start te maken in het leven. Maximaal voor een jaar, info bij bovenstaande nummers of kom langs op het kantoor van Straatnieuws.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Straatnieuws WWP ( Woon Werk Project )
Bezoekadres: Jansveld 49
Postadres: Jansveld 49, 3512 BE Utrecht
Telnr.: 030 - 23 68 744

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 21 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:24:04
Laatste wijziging: 4-12-2006 16:16:31

Aangeboden door:

Crisisopvang Utrecht


E-mail: info@tussenvoorziening.nl
Telefoonnummer: 030 234 08 19
Website: www.tussenvoorziening.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen


Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.


Soorten diensten of activiteiten:
Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit:
•130 bedden nachtopvang en crisisopvang
•ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
•ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
•1000 trajecten schuldhulpverlening
•500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten


Contactpersoon:
Brede Centrale Toegang
Telefoonnummer: 030-2340819