HomeCrisisopvang Utrecht › Herstart Laagdrempelige 24-uursopvang Leger des Heils
Zoom:

Herstart Laagdrempelige 24-uursopvang Leger des Heils

Doel:

Bij Herstart is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De maatschappelijke opvang van het Leger des Heils omvat diverse hulpverleningsvormen en opvangmogelijkheden, zoals:

* vrouwenhulpverlening

* passantenopvang

* zorg en begeleiding van dak- en thuislozen

* crisisopvang

* begeleid wonen

* beschermd wonen

In voltijd opvang begin je op een 2 - 5 persoonskamer later doorstromen naar een 2 persoons of eigen kamer.Kosten per maand € 500,- incl.,voor jongeren onder 23 jaar is het minder, Uitkering via Leger des Heils , resterend bedrag is zakgeld. Dagbesteding is verplicht, of via werk van het Leger des Heils of een eigen baan.Als je hier voor in aanmerking wilt komen ga langs of bel en maak een afspraak voor een intake gesprek, er is geen wachtlijst maar als er geen plaats is elke dag opnieuw bellen tot die er wel is.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Leger des Heils Centrum Maatschappelijke Opvang
Bezoekadres: Oudwijkerveldstraat 120
Postadres: Oudwijkerveldstraat 120, 3581 JP Utrecht
Telnr.: 030 - 25 13 604
E-mail: opvang.mn@legerdesheils.nl
Webs.: www.legerdesheils.nl/midden-nederland/laagdrempelige-opvang

Route / kaartLeger des Heils Centrum Maatschappelijke Opvang
Bezoekadres: Nieuwegracht 92
Postadres: Nieuwegracht 92, 3512 LX Utrecht
Telnr.: 030 230 60 36
E-mail: opvang.mn@legerdesheils.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:01:29
Laatste wijziging: 5-12-2017 16:30:16

Aangeboden door:

Crisisopvang Utrecht


E-mail: info@tussenvoorziening.nl
Telefoonnummer: 030 234 08 19
Website: www.tussenvoorziening.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen


Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.


Soorten diensten of activiteiten:
Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit:
•130 bedden nachtopvang en crisisopvang
•ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
•ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
•1000 trajecten schuldhulpverlening
•500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten


Contactpersoon:
Brede Centrale Toegang
Telefoonnummer: 030-2340819