HomeCentrum Voor Dienstverlening › Wonen met 24 uur begeleiding en toezicht
Zoom:

Wonen met 24 uur begeleiding en toezicht

Doel:

Het CVD heeft een aantal woonvoorzieningen voor beschermd- en begeleid wonen. Dit zijn woonvormen voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding of toezicht nodig hebben.

Meer informatie:


Werkwijze:

Beschermd Wonen

De beschermd wonen voorzieningen van het CVD bieden huisvesting aan dak- en thuislozen met een geldende Wmo indicatie op grond van psychiatrische problemen, in combinatie met een verslaving en/of andere problemen. Deze woonvorm biedt 24 uur per dag begeleiding en toezicht. Er wordt gestreefd naar een zo gewoon mogelijke woonomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen. De verblijfsduur is afhankelijk van de Wmo indicatie, die in Rotterdam Wmo arrangement wordt genoemd.

Begeleid Wonen

De begeleid wonen voorzieningen van het CVD bieden huisvesting aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn (geweest) of dat dreigen te worden, waarbij naast psychiatrische problemen ook verslaving en andere problemen aanwezig kunnen zijn. Deze woonvorm biedt dagelijks begeleiding en 24 uur per dag toezicht. Bewoners van deze voorzieningen krijgen begeleiding om hen (opnieuw zo) zelfstandig (mogelijk) te leren wonen. Deze zelfstandigheid verschilt per persoon en kan variëren van een beschermde woonvorm met 24 uur begeleiding tot aan zelfstandig wonen.Contactpersoon:
Naam: Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 4-1-2023 09:20:46

Aangeboden door:

Logo

Centrum Voor Dienstverlening


Bezoekadres: Westblaak 96 (Ingang B) (Hoofdkantoor) Rotterdam
Postadres: Postbus 208, 3000 AE Rotterdam
Telefoonnummer: 010 24 38 100
E-mail: info@cvd.nl
Website: www.cvd.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt.


Belangrijkste doelgroepen:
Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen.


Soorten diensten of activiteiten:
maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en hulp bij crisissituaties in (regio) Rotterdam.


Contactpersoon:
Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010