HomeCentrum Voor Dienstverlening › Respijthuis
Zoom:

Respijthuis

Doel:

De Crisisdienst van het Centrum Voor Dienstverlening biedt hulp bij crisissituaties.

Meer informatie:


Werkwijze:

De maatschappelijk werkers van CVD Crisisdienst hebben uitgebreide kennis van en ervaring met acute crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulp, raad of praktische ondersteuning bieden. Deze hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte tijd worden de (acute) problemen tot een hanteerbare omvang teruggebracht. Daarna wordt de cliënt doorverwezen naar de reguliere instanties voor vervolghulpverlening. Daarnaast zorgt CVD Crisisdienst voor een goede en juiste verwijzing naar vervolghulpverlening. CVD Crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers, zoals huisartsen en politie, cliënten zelf en andere betrokkenen. Het telefoonnummer van CVD Crisisdienst is 010 4401010.

CVD Crisisdienst is 24/7 actief in de centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard. Meldingen kunnen door de politie worden gedaan op telefoonnummer 088 358 15 00 (Meldpunt, dat zorgt voor inschakeling CVD Crisisdienst).

Kleinschalige Incidenten en Zeden (KIZ) wordt in samenwerking met de GGD uitgevoerd in de politieregio Rotterdam.Contactpersoon:
Naam: Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 4-1-2023 09:20:46

Aangeboden door:

Logo

Centrum Voor Dienstverlening


Bezoekadres: Westblaak 96 (Ingang B) (Hoofdkantoor) Rotterdam
Postadres: Postbus 208, 3000 AE Rotterdam
Telefoonnummer: 010 24 38 100
E-mail: info@cvd.nl
Website: www.cvd.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt.


Belangrijkste doelgroepen:
Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen.


Soorten diensten of activiteiten:
maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en hulp bij crisissituaties in (regio) Rotterdam.


Contactpersoon:
Crisisdienst
Telefoonnummer: 010 4401010